-UTBILDNING SOM

BEHÖVS!

Att ta ut kvintessensen av något betyder att ta fram och förstärka själva poängen, det viktiga. Det gör vi.
Kvintessensen arbetar med budskap – ditt budskap. Vi arbetar med att träna företag och organisationer att få fram sitt budskap tydligare, internt och externt. Retorik, förhandlingar, argumentation och strukturerade samtal, skriftlig kommunikation, text, från företagspresentationer till korrektur.

Väg orden – mät dem inte! Det verkar Kvintessensen för.

 

 

 

 

 

 

Address

Intagsgränd 3  S-153 41 Spånga
Mobil: 070-6327101
e-post: lars@kvintessensen.se

Kvintessensen

Från inspiration till resultat.

LARS J O LARSSON
KONSULT, UTBILDARE