Om Kvintessensen

Mitt namn är Lars J O Larsson och jag arbetar med psykoterapi och utbildning. Sedan 1991 har jag varit yrkesverksam med att arbeta med personlig växt för andra, och kombinerat det att tala med en i terapi, med att tala med många i utbildningar. I en terapi är det din situation och dina problem som är i centrum.

Jag har en fil kand-examen inom pedagogik, filosofi, språk och media samt har även utbildning i psykoterapi, så kallad steg ett. Min hållning till psykoterapi är integrativ och relationell; för mig är det viktigt att se vad det är som har varit formande för en person. Vi bär alltid med oss det som påverkat oss. Samtidigt kan vi förändra vår inställning till det, så att vi inte för alltid måste bära det. För att kunna se framåt måste vi också kunna se bakåt. De mönster du levt efter var säkert nödvändiga då, men är det inte längre nu. Vi kan alla lära. Och lära om.

Som terapeut är jag lyhörd och öppen för din återkoppling och reflektion och följer med upplägg därefter. Egen reflektion och vidareutbildning tycker jag är viktigt. Därför har jag själv också handledning i mitt arbete.

Foto: Jan Malmström

Det finns kort sagt två huvudtraditioner inom psykoterapi idag: den kognitiva och den psykodynamiska. Den kognitiva arbetar med att ändra de beteenden och tankemönster som blir problematiska, Den psykodynamiska terapin arbetar istället med att förstå ditt sätt att vara på utifrån din livssituation och livshistoria. Jag ser det som att båda hållningarna är nödvändiga för en varaktig förändring. Viktiga perspektiv för mig är affektfokus, anknytningsteori och en metakognitiv hållning.

Vid sidan av detta är jag en ofta anlitad utbildare och föreläsare inom bland annat samtalsteknik, bemötande, kommunikation och retorik.

Jag tar emot klienter centralt i Stockholm nära Rådmansgatans tunnelbana.

Address

Intagsgränd 3  S-153 41 Spånga
Mobil: 070-6327101
e-post: lars@kvintessensen.se

Kvintessensen

Från inspiration till resultat.

LARS J O LARSSON
KONSULT, UTBILDARE