UTBILDNINGAR

AKTIVT MEDARBETARSKAP

Aktivt medarbetarskap är en utbildning för dig som medarbetare, oavsett roll, som vill få insyn i både kommunikation och psykologi och få verktyg för att agera professionellt och aktivt i din medarbetarroll.

Hur kan man analysera och tolka situationer och beteenden? Hur kan man använda olika kommunikativa tekniker för att få fram sitt budskap och sin vilja? Hur påverkas jag av andra och hur påverkar de mig? Hur hittar jag mina egna drivkrafter och mer av min motivation? Ansvar och tillit, två nyckelord som medarbetare som jag behöver både ge och få. Med rätt verktyg och förhållningssätt kan du och agera ännu bättre så att gruppen och du själv når nästa nivå i er utveckling och kan jobba alltmer effektivt. Utbildningen är till stor del casebaserad. Teori varvas med exempel kopplat från verkligheten samt diskussioner i mindre grupper.

Mål

Att få kunskaper och verktyg om hur du som medarbetare kan utvecklas och ta ansvar för både ditt eget och gruppens resultat på ett effektivare sätt.

Målgrupp

Alla medarbetare i en organisation, oavsett roll.

Innehåll

Aktivt medarbetarskap – definition och innebörd, vilka rättigheter och skyldigheter ligger i rollen?
Det som sitter i väggarna är inte alltid bra – renodla det som är bra och lämna det andra
Framgångsfaktorer i rollen – motivationssystem och beteendemönster
Ledarskap och relationen till chefen och organisationen
Medarbetarskap – att leda sig själv
OBM – Organisational Behavioral Management, hur styr man en organisation mot rätt beteende
Värderingsstyrning – hur agerar vi efter visionen och värderingar?
Jaget och teamet – gruppers dynamik och utveckling
Prioritering och planering – hur kan vi skapa bra förutsättningar för att nå våra mål?
Att förhålla sig till förändring – hur påverkas vi och vad kan vi göra?
Hantera stress och tidstjuvar så att mitt bråttom inte blir ditt bråttom
Ditt ansvar för din egen och företagets kompetensutveckling
Målstyrd utveckling med effektivitet i fokus
Motiverande kommunikation – att lyssna och ställa frågor.
Ge och ta feedback

Arbetsglädje på jobbet

– Att skapa goda relationer på arbetsplatsen

Vad betyder relationerna för samarbetet och för kvaliteten på ert arbete?
Värderingar och attityder
Hur bör vi relatera till varandra på arbetsplatsen?
Respekt, omtanke och förtroende
Vad innebär medarbetarskap?
Räcker det inte att man kan sitt jobb? Måste man vara trevlig också?
Vikten av att bli sedd – så skapar ni en arbetsplats där alla blir sedda.

Gruppsykologi — så fungerar vi tillsammans

Människan som social varelse – därför agerar vi som vi gör i grupp
Teamets/gruppens utvecklingsfaser
Medlemmarnas attityder

Människors olikheter — problem eller resurs?

Olika personlighetstyper – våga se våra unika särdrag som en resurs.
Vilken personlighet har du?

Förändringsvilja och utveckling

Förändringskurvan – vad sker vid en förändring och hur reagerar vi på en förändring?
Så undviker du att förändringen blir destruktiv
Att lämna det förflutna, vända blad och blicka framåt
Förändring och utveckling – nödvändigt för teamet
Hata slumpen och älska avvikelsen

Så upptäcker och hanterar man ett missnöjesklimat

Så känner man igen signalerna på att ett missnöjesklimat utvecklats
När går berättigade klagomål över till elakartat missnöje?
Så vänds ”gnället” till energi, framgång och sammanhållning

 Hålla tyst eller säga ifrån – vad kan man som medarbetare eller chef göra?

Lär vad du som medarbetare kan göra för att påverka stämningen i arbetsgruppen
När är det dags att kalla på förstärkning? – Eller: Var går gränsen för mitt ansvar?

Arbetsglädje – allas ansvar

Att ge positiv och negativ feedback
Feedback – kvittot på samarbetet
Att ge och ta emot feedback

Motivation – hur hittar och utvecklar man den?

Att hitta motivation och ett gott samarbete alla dagar.

OBM – 

organisationsutveckling genom beteendeförändring

GEMENSAMT OCH IHOP

– När alla drar åt samma håll blir det ett otroligt drag

Varför gör inte alla som ni kommit överens om?
Vem ska lösa alla problem som uppstår?

När man vill se och förändra en människas beteenden till det bättre, använder man KBT, kognitiv beteendeterapi. Om det är en hel organisation gör man på samma sätt.

Alla behöver förstå vad som gäller, hur alla bör agera, i alla situationer. Och att hitta drivet att inte bara tänka på det – utan att också göra det!

Grunden för Lars föreläsning är: Det är helt ok att vara som du är! Bara du gör det du ska!

Det har skapat drivet i så många organisationer i detta land, att sluta med ett kort kärnvärdesarbete utan gjort det till verklighet med. Att väga orden och inte mäta dem. Mindre prat, mer hockey!

När alla kan se och vända sina beteenden till positiva verktyg i sitt arbete, blir förändring lätt.

Innehåll

Summan av våra beteenden är vår vardag
Vad är beteende? Och vad är ett bra beteende?Därför gör vi som vi gör
Grunderna i beteendeanalys
Att arbeta med beteenden för individer och i organisationer
Att få ut vad man vill vad folk ska göra
gemensamt driv ger gemensamma vinster
Låt mitt bästa bli också ditt bästa – dela varandras styrkor
OBM Organizational Behavioral Management – KBT för organisationen
Styrkan i att tänka innanför boxen! Boxen är där av en anledning
Styrkan i att tänka utanför boxen! Kreaktivitet öppnar.
Belöna rätt beteende
Kunna väga det nya mot det gamla
Gemensamma små steg ger det riktigt stora stegen framåt
Dyrköpta erfarenheter – varning för förbättringsförsämringar
Alla förstår vad de ska göra om de saknar en karta
Låta det positiva exemplet styra
Hur motivation fungerar och hur man tappar sugen
Sätta mål mitt i prick
sätt rätt förväntningar på organisationen och leverera på det löftet
Fel mål är bara fel, sätt ett mål och då får resultat på det, även om det är fel
Beteendeanalysens ABC
Konsekvensen av beteendet styr starkare än reglerna
Låt det positiva som sitter i väggarna kännas i luften
Hur ändrar vi på det som sitter i väggarna
Egen och andras beteendeförändring
Att göra som vi aldrig har gjort kommer att leda till resultat som vi aldrig har fått – våga
Att vara lojal till varför man är där man är
Så påverkar våra attityder vår kommunikation
Därför är det så svårt att bryta – motstånd och vidmakthållande
Förändring på riktigt och inte bara ”ytflyt”
Mental inkontinens det inre klimatet märks utåt
Kunden har nästan aldrig rätt! Men kunden måste få ha rätt till sin känsla, hjälp till att förändra den känslan
Vara den som sätter ribban, servicenivåer, Service Level Agreement, tjänstegarantier
Utforska ambivalens, den tveksamhet som uppstår innan man bestämmer sig
Det är helt ok att vara som du är så länge du gör det du ska
Så behåller man en kultur och behåller försprånget

Du lär dig

Så skapar du gott medarbetarskap
Så ökar du motivationen hos dina medarbetare, varje dag
Så hjälper du medarbetarna kliva utanför trygghetszonen och ta ansvar
Så coachar du individer, grupper och dig själv
Så hanterar du missnöjda medarbetare
Drivkrafter och mål kopplat till OBM
Tydlighet

UPP

Address

Intagsgränd 3  S-153 41 Spånga
Mobil: 070-6327101
e-post: lars@kvintessensen.se

Kvintessensen

Från inspiration till resultat.

LARS J O LARSSON
KONSULT, UTBILDARE