UTBILDNINGAR

ATT LEDA UTIFRÅN DET SOM MOTIVERAR! – CHEFSUTBILDNING

Har du nyligen fått förmånen att axla rollen som chef? Gratulerar till en fantastisk möjlighet att få göra skillnad! Vill du utveckla din kapacitet som ny chef och ledare? Om du vill bygga en stabil grund för ditt uppdrag som chef och samtidigt få konkreta verktyg för att mer effektivt hantera sina utmaningar i uppdragen som chef i kommun, landsting eller statlig myndighet, då har du hittat rätt utbildning.

Mål

Utbildningen är konkret där vi utgår från din praktiska vardag och koppla på adekvata verktyg för att hantera dina utmaningar.Målsättningen är att ge dig metoder och förhållningssätt för att skapa bästa förutsättningar för ditt uppdrag som chef.

Innehåll

Rollen som ledare och chef ger dig möjlighet att utveckla både dig själv, dina medarbetare och din organisation. Samtidigt är det ett stort ansvar, som ställer höga krav på dig. Vi vet att man kan uppleva sig tyngd under kraven och förväntningarna, som kommer både underifrån och ovanifrån. Centralt hos framgångsrika ledare är, att de alltid behåller riktning mot målet och känner passion för uppdraget. Ibland styrs medarbetarna av en negativ inställning. Utbildningen visar vikten av att förstå den, hantera och vända den, tydliggöra uppdraget och styra mot det förväntade. Under denna utbildning kommer vi bland annat att jobba med dessa framgångsfaktorer för att ge dig bästa möjliga karta och kompass framåt och framför allt förankra passionen för ditt fantastiska och viktiga uppdrag.

Definiera ditt uppdrag och var lojal mot det
Styr verksamheten mot det som motiverar
Chef – ledare – coach – medmänniska
Vem företräder du?
Att vara en förebild, chef eller ledare?
Utnyttja alla medarbetares positiva, och negativa, affekter till en kraft
Basera verksamheten utifrån begrepp som Stolthet, Glädje, Intresse, Nyfikenhet, Stöd
Leda tidigare kollegor
Självinsikt kring ditt beteende och din kommunikation
Verktyg för effektiv kommunikation, svåra samtal och konflikthantering
Feedback som alltid är rak i sak och mild mot person
Praktiska övningar med återkoppling

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till chefer i offentlig verksamhet, till dig som nyligen blivit chef eller till dig som vill få en nystart i ditt chefsuppdrag.

 

Förändringsledning

Det enda som är konstant är förändring, brukar man säga. I alla organisationer utvecklas ständigt processer och arbetssätt. Som ledare i förändring behöver du både planera, förstå hur människor reagerar i förändring och hantera det oväntade.

För att uppnå en förbättringskultur krävs insikt i hur du hanterar människor, vad som motiverar oss och vad som egentligen driver organisationer till resultat. Förändringsarbete handlar ofta om att man hamnat i ett kritiskt läge – för att komma ikapp behöver man springa fortare än vad man är van vid och anpassa sig efter nya förutsättningar.

Då är det viktigt att få en struktur på plats som ger människor trygghet. Planerade delsegrar som tydliggör framgången och skapar energi för fortsatt arbete. Att förändra beteendet hos människorna i en organisation kräver att man kan skapa en tydlig målbild för alla som omfattas och påvisa att man är på rätt väg.

Förtroende är ett slitet ord, men viktigt att uppnå i en organisation som ska öka sin effektivitet.

Kursen ger dig ramverket för lyckad förändring.

Utbildningens mål

Att få grundläggande kunskaper om förändringens psykologi och konkreta verktyg för att leda och vägleda i förändringsprocesser.

Målgrupp

Förändringsledning vänder sig till chefer och projektledare som har behov av att i sin ledarroll bättre kunna leda och kommunicera i förändring.

Innehåll

Förändring som tillstånd, synsätt och teorigrund
Mål och målstyrning i förändringsprocesser
Tydliga värderingar och spelregler
Konsekvenser styr oss – som förändringsledare behöver du styra konsekvenssystemet
Olika beteendemönster i olika faser
Att hantera besvärliga beteenden i förändring
Kommunikation och retorik i förändring
Vad är Förändringsledning?
Att åstadkomma förändring på riktigt
Förändringsförutsättningar – att ”sälja” visionen
Mission/Vision
Krav på förändringskultur och viktiga framgångsfaktorer
Affärsutveckling och förändringsarbete
Förändringens 4 faser
Att arbeta med beteenden för individer och i organisationer
Styrkan i att tänka innanför boxen! Boxen är där av en anledning.

 

Förhandlingsteknik

– att alltid få ut det bästa av situationen

Att vara en bra förhandlare handlar inte om att vinna eller förlora. En god förhandlare får alltid det bästa möjliga resultatet och resultatet kan faktiskt oftare än vi tror leda till något positivt för båda parter. Kvintessensen lär ut hur. Kursen är för dig som vill bli bättre på att komma till avslut, att ta betalt och att försvara ditt pris.

Mål

Målet är att lära sig hitta de faktorer som starkast påverkar och som skiljer avslag från avslut. Genom att trycka på de värden motparten får leder du processen rätt. Du kommer att kunna effektivisera behovsanalysen och på så sätt argumentera kundanpassat. Kort sagt: att leda motparten till ett ja!

Efter kursen ska alla snabbt kunna se lösningar på förhandlingssituationer och ha provat på olika roller i en förhandling. Under kursen varvas rollspel och uppgifter med genomgångar av olika strategier.

Innehåll

Förhandlingsprocessens uppbyggnad
Push eller pull, vikten av att hitta en vinna/vinna-lösning
Att kommunicera rätt, Argumentation med retorikens hjälp
Att inte bara nå ut med ditt budskap utan att nå in
Att handla med värden och inte med pris
Prata pris på rätt sätt
Ta ut delarna i förhandlingsspelet
Att ta fram mervärden
Värdet av att den som sätter agendan.
Teknik med ”ankare”.

Avslutstekniker

Behärska olika förhandlingsfaser – från början till avslut.
Förhandlingsstilar – för- och nackdelar.
Frågeteknik och argumentation med hjälp av genom den så kallade SPIN-metoden.
Att se invändningar som ”köpsignaler”
Lägga upp strategi och taktik för att sälja in ditt budskap.
Sätt att komma ur dödlägen och låsningar.
Att effektivt kommunicera i en förhandlingssituation – att kunna fråga och lyssna aktivt.
Om olika förhandlingsfällor och hur jag löser dessa.

UPP

PRESENTATIONSTEKNIK FÖR DE ERFARNA
– FRÅN JAHA-BUDSKAP TILL AHA-BUDSKAP!

En tvådagarskurs i presentationsteknik för erfarna, i hur du kan lyfta dina presentationer till en riktigt professionell nivå genom att börja tänka som talskrivarna.

Denna kurs ger dig lyftet till din presentation från god till riktigt professionell. Om du håller dragningar, presenterar, entusiasmerar, så stärker denna kurs dig och ditt budskap och ger dig redskapen bortom de allmänt kända för att ge maximal effekt.

En kurs för de erfarna, för dem som är vana att stå i fokus, för dem som vill hitta nya vägar i sina presentationer. Samtidigt får du strategier att bemöta och vända invändningar utan att det märks; tekniker för dig att kunna sätta agendan, att ta, att ha och att behålla initiativet.

Du får också god inblick i hur man resonerar som talskrivare och talcoach. Också du ska tänka som dem som står bakom dem som står framför mikrofonen.

Du får goda hjälpmedel som stödjer budskapet, inte skymmer så att åhörarna tydligare ska förstå poängen!

Kursen vänder sig till dig som

… förankrar beslutsunderlag
… redovisar projektstatus
… håller i road shows
… möter pressen
… entusiasmerar medarbetarna
… talar i stort och i smått men med det förenande att budskapet alltid är strategiskt
… talar regelbundet, som inte behöver hjälp med vad du ska säga, men som vill arbeta med allt det där som inte direkt syns, med budskapet, med hur man värmer budskap på rätt sätt, var man sätter in lyftet i presentationen.

Du får lära dig:

Att bli en naturlig auktoritet inom ditt område, att behärska en situation utan att dominera den.

Att hitta en naturlig väg för dina åhörare att anta din ståndpunkt.

Att anpassa presentationen till målgruppen, om de är insatta eller oinsatta, 2, 20, 200 eller kanske 2 000 stycken som lyssnar.

Att utveckla dig själv i dina presentationer och ditt påverkande arbete Du får både vidare kunskaper i retorik och praktisk hjälp i att ta fram ett bra manus, förbereda dig praktiskt och mentalt, utnyttja dina hjälpmedel på bästa sätt, hålla kontakt med dina åhörare och i att hålla en riktigt engagerande, entusiasmerande och oförglömlig presentation.

Ur innehållet

Att leda åhöraren till din slutsats
Pedagogiska och retoriska metoder
Hur ska vi få den inte att lyssna, men att gapa
Formuleringskonst inte så att de minns vad du sagt men att det blir omöjligt att glömma – skapa ”sound bites”
Kan du få dem att le, kan du få dem att lyssna
Rätt disposition för rätt syften
Rum, aula, arena? Rätt stil för rätt storlek
Kroppsspråk, gestaltning, plastik
Fokusering och performance
Hur jag engagerar och aktiverar åhörarna
Att använda manus
PowerPoint – Where’s the Power, and where’s the Point?
Skapa närvaro genom storytelling

PROGRAM
DAG 1 OCH 2

Retorikens medel och effekt på åhöraren

Retorikens mål och medel i modern tappning. Lär av inte av dina misstag, utan lär av andras succéer. Rätt ordning på budskapet gör att det går fram.

Kommunikation där alla delar samverkar

Se helheten i presentationen. Vissa säger att orden är 7 procent, 31 procent av tonfall och 62 procent av kroppsspråket. Sanningen är väl snarare att orden står för 100 procent, tonfall för 100 procent, och kroppsspråket för 100 procent. Allt måste sammanfalla för att budskapet ska gå fram. Du lär dig metoden!

De sju frågornas väg och andra dispositioner för att utveckla din presentation

Att kunna presentera rätt fakta på rätt ställe på rätt sätt för att maximera effekten.

Argumentera, diskutera för att mötas eller debattera för att vinna?

Grunderna i verbal judo, att använda motpartens argument och energi till din fördel.

Framställningens tempo, rytm och akter

Att utnyttja dramaturgin i presentationen: anslag, skapa förväntningar, infria dem, att bryta mot det konventionella

Retoriska figurer som stärker det du vill ha fram

Skapa ”sound bites”, sekvenser så bra att de blir omöjliga att glömma, sekvenser så tydliga att de bär vidare.

Att förankra, motivera och inspirera

Vänd budskapet från målgruppens synvinkel, målgruppsanpassningens måsten. ”Jägaren vet allt om sitt byte” sa redan Cicero…

Tala med engagemang

Bli övertygad av dina egna ord för att få budskapet att smitta.

Värdet av både hjärna och hjärta

Hitta balansen av hjärna och hjärta. Se metoder att värma ett tungt sakinnehåll med hjärta, och hur man stabiliserar ett känsloladdat budskap med saklig hjärna.

Entré och sorti

Att starta med knock out och att lägga in en klo på slutet – It ain’t over till the fat lady sings.

Kroppsspråk, spegling/pacing, skapa harmoni direkt

Att lära sig styra sig själv och på så sätt kunna styra en annan att bli mer välvilligt inställd.

Röstens möjligheter

Sätt att hitta en väl balanserad och avspänd röst genom att kunna andas rätt så att anspänning och nervositet minskar. Så att man kan utnyttja röstens alla uttrycksmöjligheter.

Under röst- och talövningarna får deltagarna lära sig att hela kroppen är ett uttrycksinstrument. Vi arbetar med avspänning, rörelse, högläsning, spontant tal, dialoger och improvisationer.

Avslutande presentationsövning
Utifrån en fast situation appliceras strategier och metoder för att vända budskapet till din fördel.

Praktiska övningar

Kursen bygger på många praktiska övningar för att ge bärkraft åt ditt budskap bland annat:
hur du tar en grupp
hur du leder den omedvetna speglingen människor emellan
hur du skapar ”sound bites”, oförglömliga citat
hur man levererar en poäng, en vändning, ett svårt budskap, ett skämt
hur man ställer och svarar på frågor.

 

Undvik onödiga konflikter!

Styr med positiv påverkan så att båda parter bli klokare!

Alla råkar vi ut för svåra situationer på grund av konflikter mellan kollegor eller delar av organisationen. Beteendet kan tillåtas växa och ta över och ta all energi och skapa problem för både verksamheten och dess medarbetare. Med rätt kunskap och träning lär du dig förutse och hantera situationerna de på ett positivt sätt.

Motparten låter all sin irritation gå ut över dig, i stället för att låta dig försöka lösa problemet och motparten som beklagar sig och kräver förmåner trots att du utfört ditt jobb professionellt eller den konservative som håller fast vid “hur det alltid varit”, och säger nej till varje form av förändring.

Kanske har du upplevt de riktigt knepiga händelserna. Som när en konflikt mellan två personer helt spårar ur. De involverar fler, och det bildas grupper som kämpar mot varandra. Produktionen mot marknad. Teknisk utveckling mot design. Distribution mot lager. Kvinnor mot män, tekniker mot humanister, äldre mot yngre.

Eller när en person trycker ner en hel grupp genom ständigt negativa och kritiska kommentarer. Eller kanske mobbar enskilda personer, och hotar med repressalier till de som försöker göra något åt situationen.
Vill du lära dig hantera situationerna på ett konstruktivt sätt?
Vill du göra det möjligt för de inblandade att komma ur det “med hedern i behåll?”
Vill du hitta strategier för att nå fram i ett samtal?

Mål

Under kursen tar vi upp konfliktens delar och ser vilka åtgärder som är rätt att ta till och när. Målet är att inte alltid lösa alla konflikter men att hantera och handskas med dem.
Bli bättre på att föra svåra samtal i en konflikt.
Kunna se sin egen påverkan och roll i konflikter.
Förstå vanliga reaktioner hos sig själv och andra.
Kunna ha ett bra samarbete med medarbetare du inte valt.
Kursen ger kunskap om hur man kan förebygga, hantera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Den handlar också om konfliktmönster och det “svåra” samtalet samt ger praktiska modeller och metoder för konfliktlösning.

Innehåll

Konflikter är också av godo!
Lös inte alla konflikter men behandla dem!
Hur störningar blir till surdegar
Hur påverkar våra attityder och värderingar vår kommunikation?
Skilj på de personliga värderingarna och yrkesrollens
Om otillfredsställda behov och aggressivitet.

Metod för bättre kommunikation – giraffmodellen är ett sätt att åstadkomma förändringar utan aggressivitet.

Värdet av att se konflikten som en gåva – möjlighet till förbättringar.
Behandling: om du inte vet varför, spelar hur ingen roll.
Gå från klagomål till önskemål
När det gått för långt – kraftfulla interventioner, disciplinära samtal
Sätt gränser för dig själv och andra – metoder att behålla kommandot vid obehag eller hot.
Hantera konflikter och vända angrepp till samförstånd.
Ditt eget beteende påverkar andra – välj rätt beteende!
Personer uppfattar och tolkar information på olika sätt – så når du fram till dem.
(S)om man frågar får man svar. Fråga rätt och motivera till samtal!
Att undvika att gå i “clinch” och “fastna i argumentation”
Människor är olika och är därför blir konflikten olika
Ditt eget beteende påverkar andra – så förblir du en neutral part
Frågor, svar och diskussion

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, föreståndare, verksamhetsansvariga, projektledare, verksamhetsutvecklare, förhandlare, upphandlare, handläggare och förtroendevalda.

Kursledare

Lars J O Larsson, Kvintessensen AB, konsult och utbildare inom området kommunikation, bemötande, utveckling, förhandling och service.

FÖR ÄNDRING

– att ta sig helskinnad genom en förändring och komma ut helt annorlunda på andra sidan

En föreläsning med Lars J O Larsson

För ändring är en både en föreläsning som får dig kunna välja förändring även om det skulle vara skönt att fortsätta ha det som du har det. Ni får exempel på varför vi reagerar som vi gör när allt omkring oss förändrar sig. Med en blandning av allvar och humor, personliga betraktelser och teorier från olika områden får du verktyg att förstå och hantera förändringarna omkring dig bättre.

För ändring visar förändringens kraft med perspektiv från kommunikationsteori, musik, ledarskap, psykologi, liv.

Kärnpunkter
Förändringen måste vi konfronteras med oavsett om vi vill eller inte
Våga väga det okända mot det vana
Att släppa sargen och ge sig ut på isen
Att anpassa sig utan att förlora sin egenart
Våga mer än du egentligen törs
Agera och styr själv eller reagera och bli tvåa på bollen

Lojal med sig själv och att vara lojal med sitt uppdrag – Var är din gräns?

Vad väntar bakom nästa hörn, är det en varg eller en hund, en tiger eller en tigerkaka?!?

Det spelar ingen roll vad vi arbetar med. Förändringarna påverkar oss. Ibland går det långsamt men obevekligt. Ibland svänger omvärlden i en helt oförutsedd riktning. Att förstå vad som händer och att kunna följa med i utvecklingen som bara går fortare är nödvändigt. Bättre att följa med än att stå kvar på perrongen. Att välkomna förändringen, acceptera den eller att bli överkörd av den.

Planerade förändringar ska alltid bli till det bättre. Ibland blir de inte det. Det blir bara till ett stort annorlunda, men andra nackdelar. Vi kallar det för “förbättringsförsämringar”. Vi måste kunna värdera det vi tar farväl till och också göra oss bekanta med det som väntar. Alla känslor finns med i den förändringen: förväntan, glädje, skräck, sorg, vemod. Det gäller att själva kunna sortera de ofta motstridiga tankarna och känslorna rätt. Vi ger er verktyg att bättre sortera bland problem och omständigheter i samband med förändringar.

För ändring får dig att förstå att förändringen ÄR. Den är och nödvändig för att vi ska komma vidare, en nödvändighet för att något ska kunna utvecklas. Men det är också en obeveklig kraft som kan dra med sig allt i sin väg.

För ändring tar upp delar som får dig att förstå vad som gör att vissa sätter klackarna i backen och strävar emot, när andrar kastar sig på förändringsvagnen och känner: äntligen! Med en blandning av personliga betraktelser och modern forskning utlovas en föreläsning som berör, som du har nytta av.

Lars J O Larsson är en av Sveriges mest slitstarka föreläsare med över tjugo års erfarenhet av uppdrag för näringsliv och offentlig förvaltning inom kommunikation och ledarskap. Nämn en bransch, nämn en kommun, nämn en myndighet eller verk – han har varit där.

Lars har stor erfarenhet av att möta förändringar, som behandlats på ibland briljanta, ibland apkassa sätt.
I FÖR ÄNDRING kommer han skoningslöst att dela med sig av sina lärdomar.

Det här är till alla i en organisation som måste hantera förändringar av olika slag, att styra dem, att förhålla sig till dem, att välkomna dem eller bara acceptera dem. Ett förhållningssätt man inte bara har hjälp av på jobbet.

UPP

Address

Intagsgränd 3  S-153 41 Spånga
Mobil: 070-6327101
e-post: lars@kvintessensen.se

Kvintessensen

Från inspiration till resultat.

LARS J O LARSSON
KONSULT, UTBILDARE