Photo by Tan Danh from Pexels

 

Lars JO larsson

Kvintessensen

-UTBILDINGEN SOM BEHÖVS!

Att ta ut kvintessensen av något betyder att ta fram och förstärka själva poängen, det viktiga. Det gör vi.
Kvintessensen arbetar med budskap – ditt budskap. Vi arbetar med att träna företag och organisationer att få fram sitt budskap tydligare, internt och externt. Retorik, förhandlingar, argumentation och strukturerade samtal, skriftlig kommunikation, text, från företagspresentationer till korrektur.

Väg orden – mät dem inte! Det verkar Kvintessensen för.

Affärsmannaskap, Försäljning
och Förhandlingsteknik

Lars JO Larsson

Kvintessensen (av latinets quinta essentia “det femte elementet”) Enligt antika föreställningar det som var utöver de fyra grundelementen: jord, eld, vatten och luft. Kvintessensen ansågs vara byggmaterial för de himmelska sfärerna, i alkemin sedan ofta liktydigt med “de vises sten”. Kvintessensen är det väsentliga och den tydliga sammanfattningen.

Kvintessensen
Utbildning från inspiration till resultat.

LTA Television

 

 

Intagsgränd 3  S-153 41 Spånga
Telefon: 08-297177 | Mobil: 070-6327101
e-post: lars@kvintessensen.se

copyright©Kvintessensen.se 2023 |  webdesign, cadesign